Τμήματα για τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των ανθρώπων, χωρών, τα πολιτικά κόμματα, θρησκείες και εντός των κοινοτήτων

Ελκυστικές εκπτώσεις, μέχρι και, σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων ναύλων σε όλες τις, και τους κώδικα-κοινές πτήσεις σε όλο τον κόσμο

Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης ή άμεση πρόσβαση μέσω παγκόσμιων συναντήσεων

About