Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα γνωριμιών για δωρεάν; Όπως αναφέρεται στην ενότητα Βοήθεια — να

Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ισχύουν υπηρεσίες της ιστοσελίδας γνωριμιών, ιδιαίτερα συνιστούμε να εξοικειωθείτε με το μηχανισμό πληρωμής δεδομένων υπηρεσιών (Δάνεια, -κατάσταση,»Σούπερ Δύναμη», κλπ.) — οι πληροφορίες σχετικά με αυτό αντικατοπτρίζεται στην ενότητα»Βοήθεια», που μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας.

Λίγη ιστορία: το ενδιαφέρον γεγονός για την υπηρεσία μας είναι ότι ο δημιουργός του έχει ήδη κάνει ένα επιτυχημένο έργο μας γνωριμιών, δηλαδή εφάρμοσε τα χέρια για τη δημιουργία της υπηρεσίας μας.

Ναι, παραδόξως, στον πρώτο γκουρού των επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο, όπως μόνο το έργο βγήκε σε σταθερή ανάπτυξη, και ήδη το άρχισε να αναπτύσσει»κοινωνική»θέση με κλίση στο ραντεβού με την επωνυμία»Σοβαρές γνωριμίες».Όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία, το κοινωνικό δίκτυο γνωριμιών»Σοβαρές γνωριμίες»έγινε επιτυχία σε διεθνές επίπεδο, ενώ η»Ιστοσελίδα επικοινωνίας και γνωριμιών»σοβαρό διεθνές γνωριμιών και δεν έχει γίνει

About