Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ξένη χώρα, κατά το Βέλγιο για να δείτε για παράδειγμα το Μεγάλο Βραβείο της ή για το με το λογισμικό.

Αυτό καθιστά πιο δύσκολο για τον εντοπισμό και την κατά προσέγγιση τοποθεσία του υπολογιστή που αποστέλλει ο πάροχος της υπηρεσίας.

Ωστόσο, η υποδομή του (συνήθως ένα διακομιστή) έχει τις πληροφορίες για την αναγνώριση του χρήστη

Αυτό επίσης μας επιτρέπει να παρακάμψει τους γεωγραφικούς περιορισμούς του μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Διαδίκτυο

About