Στην ιστοσελίδα»στο διαδίκτυο»κάθε μήνα μπαίνει

για την περίοδο από τον οκτώβριο του έως τον σεπτέμβριο συμμετοχή του μας χρήστες αυξάνεται σταθερά, και αυτή τη στιγμή είναι. εκατομμύρια μηνιαίες επισκέψεις (αύξηση κατά για το έτος)! Ένας πολύ καλός δείκτης για μια τέτοια ασταθή -θέσεων, όπως ιστοσελίδες γνωριμιών.

Η ιστοσελίδα μας δεν είναι τόσο η ιστοσελίδα γνωριμιών, πόσο, κατ αρχήν, ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό δίκτυο»με προκατάληψη».

Δηλαδή, η βασική ιδέα — να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν — διαβάζεται σε όλα τα στοιχεία και»στο διαδίκτυο»

Καλά και αυτή η διαδικασία δεν έχει αναπτυχθεί στο κοινότυπο»ξεφύλλισμα»ερωτηματολόγια, έχουν εισαχθεί τα στοιχεία του κοινωνικού δικτύου — προσωπική σελίδα, μουσική, εφαρμογές, κλπ.

κατ αρχήν, το μας και να τοποθετεί τον εαυτό του ως»κοινωνικο-διασκεδαστικό κοινωνικό δίκτυο»

About